• Reklam
  • Reklam
  • Reklam
  • KUTSAL SPOR
    KUTSAL SPOR

    Türkler'in hayatındaki önemli yeri dolayısıyla, ok ve yay bir sembol değeri kazanmış, İslamiyet'in kabulünden sonra ise, buna bir de dini anlam eklenmiştir. Türkler'in okçuluk alanındaki sürekli başarılarında okçuluğa ve ok ile yaya yüklenen kutsallığın büyük payı vardır. İlk defa Hz. Âdem (a.s) tarafından kullanıldığı konusunda rivayetler var. Ancak elde olan kaynaklar göstermektedir ki; teşvik eden ilk peygamber şüphesiz ki Hz. Muhammed (s.a.v.)'dir.